Сертифікація лісів

Екологічна сертифікація лісів  ДП «Радомишльське ЛМГ» була проведена в 2015 році.  До цього були залучені спеціалісти, які провели  обстеження лісових  насаджень, а також глибокий аналіз лісогосподарської діяльності нашого підприємства.  В результаті цієї  роботи 2  вересня  2015 року  держлісгосп отримав сертифікат FSCтм (ліцензійний код FSC-C126959), який дійсний до 1 вересня 2020 року. Підприємство отримало право використання логотипу міжнародного сертифікату. 

Цей   сертифікат  підтверджує, що лісове господарство в ДП «Радомишльське ЛМГ»  ведеться позитивно, у відповідності до міжнародних загально  визначених  вимог  та принципів.  Екологічну  сертифікацію організувала  Міжнародна організація,  яка називається  ЛІСОВА  УПРАВЛНСЬКА  РАДА  (FSC  -  транскрипція {ЕФ  ЕС  СІ }.

Сертифікація  лісів  є об'єктивною  необхідністю.  Вона  сприяє  поліпшенню  використання  лісових  ресурсів,  сталому  розвитку  лісового  господарства,  зміцненню іміджу  держлісмисгоспу  на  внутрішньому та  зовнішньому  ринку.  Використання  сировини  із  сертифікованих  лісів  дозволяє  займати більш  стійкі  позиції  на  ринках  продукції. 

Щорічно  представниками   МІЖНАРОДНОЇ  НАГЛЯДОВОЇ  РАДИ  проводиться  аудиторська  перевірка  виконання  підприємством  основних принципів та критеріїв FSCтм   щодо  сталого розвитку  лісового  господарства.