Лісозаготівля

Використання лісових ресурсів

Всі групи компонентів лісових ресурсів мають важливе економічне і соціальне значення. Їх доцільно використовувати в народному господарстві в напрямах, які дають змогу досягти високих кінцевих результатів.
Користування лісовими ресурсами поділяють на головне і проміжне Головне користування лісом — це процес заготівлі деревини в стиглих і перестійних насадженнях. Проміжне користування лісом здійснюється в процесі догляду за лісом, санітарних рубок і рубок, пов'язаних з реконструкцією малоцінних лісових насаджень.
Лісові землі в практичній діяльності підприємства  використовуються ефективно. За минулий ревізійний період площа хвойних насаджень зменшилась за рахунок рубки сосни звичайної у вогнищах кореневої губки. Збільшилась площа мяколистяних насаджень за рахунок посадки берези повислої на зрубах у вогнищі кореневої губки.

Рубки формування та оздоровлення насаджень

Рубки догляду за лісом відносяться до числа міроприємств, направлених на створення в насадженнях благоприємних умов для роста головних деревних порід, збільшення корисних функцій лісу та своєчасне використання деревини. Вони проводяться з моменту змикання молодняків і закінчуються  за 10-20 років до головної рубки.
Основними формами організації праці при виконанні лісозаготівельних і лісогосподарських робіт є приватні лісозаготівельні бригади. Основним методом проведення рубок догляду є комбінований на селекційній основі , при якому вибірка гірших за станом дерев проводиться одночасно з верхнього і нижнього наметів, з врахуванням господарських і біологічних ознак деревних порід. Виконаний обсяг рубок  приведений в таблиці.

Фактичний обсяг рубок формування і оздоровлення лісів, га

Вид рубки 2018р 2019р 2020р
Освітлення 33 32 43
Прочистки 75 75 80
Прорідження 115 115 86
Прохідні рубки 181 168 99
Вибіркові санітарні рубки 3571 3798 4054
Суцільні санітарні рубки 175 64 16
Інші види рубок 147 133 68
разом по підприємству 4297 4385 4446
Підприємством проводиться значна робота по поліпшенню санітарного стану лісів. Але цього недостатньо, що підтверджується теперішнім станом лісів, який значно погіршав. Основною причиною цього явища є негативні фактори, які приводять до всихання дерев - це збільшення площі вогнищ кореневої губки, коливання ґрунтових вод та інше.

Рубки головного користування

Специфічним є лісозаготівельне виробництво яке забезпечує заготівлю та транспортування круглих лісоматеріалів на кінцеві пункти. Виробничий процес лісозаготівель характеризується відносно короткою тривалістю виробничого циклу постійно переміщається по території лісового фонду.
Способи рубок відповідають  “Правилам рубок головного користування України”.
Підприємство має затверджену розрахункову лісосіку рубок головного користування , яка складає 53,8 тис.м³ ліквіду.
Фактичний відпуск деревини в середньому  за рік становить 100% середньорічного обсягу діючої розрахункової лісосіки.

Вихід ділової деревини на рубках ГК в розрізі госпсекцій, %

Породи 2018р 2019р 2020р
по хвойних 67 64 80
по твердолистяних 35 42 52
м'яколистяних 38 35 46
разом по підприємству 65 61 78
Діюча розрахункова лісосіка і фактичний відпуск деревини відповідає принципу безперервного і невиснажливого лісокористування.
Основними шляхами для підвищення ефективності використання лісосировинних ресурсів являються раціональне розкряжування деревини, глибинна переробка деревини, залучення на лісозаготівлі спеціалізованих приватних бригад на конкурентній основі.
Для більшої зацікавленості  робітників на підприємстві застосовується додаткове щомісячне преміювання  за заготівлю і відсортування  високосортної деревини.
Лісозаготівельна промисловість має тісні зв’язки з лісопильним виробництвом.