Природно-заповідний фонд

Держлісгосп має об,єкти природно-заповідного фонду:

1. Державний ботанічний пам,ятник природи місцевого значення «Окремі дуби черешчаті» знаходиться в кв. 5 Поташнянського лісництва площею 0,1 га. Створений з метою охорони та збереження чотирьох дубів віком 410 років.

2. Лісовий ботанічний заказник місцевого значення «Берви» знаходиться також в Поташнянськом лісництві. Площа 392,0 га. Створений з метою збереження чисельності сону малого та конвалії травневої.

3. Лісовий заказник місцевого значення «Гута» розташований в Радомишльськом лісництві. Площа 77,0 га. Створений з метою збереження генетичного фонду корабельного гаю XIX ст.

4. Лісовий заказник місцевого значення «Радомишльський» розташований також в Радомишльському лісництві. Площа 166,4 га. Створений з метою збереження генетичного фонду корабельного гаю XIX ст.

5. Лісовий гідрологічний заказник місцевого значення «Щуче» розташований в Краснобірськом лісництві. Площа 31,3 га. Створений з метою збереження флористичного комплексу низинного сфагнового болота з осоково-злаковим угрупуванням.

6. Ландшафтний заказник місцевого значення «Заміри» розташований в Потіївському лісництві. Площа 234,0 га. Створений з метою охорони та збереження лісового евмезотрофного озера, рідкісних угруповань, занесених до Зеленої книги України, - дубових лісів ліщиново – трясучковидноосокових; популяцій видів, занесених до Червоної книги України, - коручки морозниковидної, любки дволистої, гніздівки звичайної, пухирника малого.

7. Ландшафтний заказник місцевого значення «Раївка» розташований в Білківському лісництві. Площа 206,5 га. Створений з метою охорони та збереження середньовікових чистих вільхових і складних дубово – ясеново – вільхових лісів; коручки морозниковидної – виду, занесеного до Червоної книги України.

На території ДП "Радомишльське ЛМГ" зустрічаються такі види рослин та тварин занесених до "Червоної книги України".

Рослини:

1.Плаун колючий, плаун річний (Lycopodium annotinum L.),

2.Гніздівка звичайна (Neottia nidus-avis (L.) Rich.),

3.Любка дволиста (Platanthera bifolia(L.) Rich.),

4.Коручка морозниковидна (Epipactis helleborine (L.) Crantz.),

5.Лілія лісова (Lilium martagon L.),

6. Сон розкритий (Pulsatilla patens (L.) Mill.),

7.Ситняг сосочковий (Eleocharis mamillata Lindb.f.),

8.Змієголовник Рюйша (Dracocephalum ruschiana L.),

9.Смілка литовська (Silene lithuanica Zapal.),

10.Сальвінія плаваюча (Salvinia natans L.),

11.Ситник бульбистий (Juncus bulbosus L.),

12.Пухирник південний (Utricularia australis R.Br.),

13.Водяний горіх плаваючий (Trapa natans L.),

14.Осока затінкова (Carex umbrosa Host.).

 

 

Тварини:

1.Видра річкова (Lutra lutra),

2.Норка європейська (Mustela lutreola),

3.Горностай (Mustela erminea),

4.Орябок (Tetrastes bonasia),

5.Мідянка звичайна (Coronella austriaca),

6.Махаон (Papilio machaon),

7.Жук-олень, рогач звичайний (Lucanus cervus)

8. Лелека Чорна (Ciconia Nigra)

9.Орлан білохвостий (Haliaeltus albicilla)