Охорона праці

Підприємством отримано дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки: при експлуатації вантажопідйомних кранів і машин; при експлуатації деревообробного устаткування ; технічне обслуговування посудин; зварювальні роботи; експлуатацію електричного устаткування, електрообладнання напругою понад 1000 В.
А також було отримано декларацію відповідності матеріально-технічної бази підприємства вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.