Природно-заповідний фонд

Держлісгосп має об,єкти природно-заповідного фонду:

1. Державний ботанічний пам,ятник природи місцевого значення «Окремі дуби черешчаті» знаходиться в кв. 5 Поташнянського лісництва площею 0,1 га. Створений з метою охорони та збереження чотирьох дубів віком 410 років.

2. Лісовий ботанічний заказник місцевого значення «Берви» знаходиться також в Поташнянськом лісництві. Площа 392,0 га. Створений з метою збереження чисельності сону малого та конвалії травневої.

3. Лісовий заказник місцевого значення «Гута» розташований в Радомишльськом лісництві. Площа 77,0 га. Створений з метою збереження генетичного фонду корабельного гаю XIX ст.

4. Лісовий заказник місцевого значення «Радомишльський» розташований також в Радомишльському лісництві. Площа 166,4 га. Створений з метою збереження генетичного фонду корабельного гаю XIX ст.

5. Лісовий гідрологічний заказник місцевого значення «Щуче» розташований в Краснобірському та Українківському  лісництвах. Площа 44,5 га. Створений з метою збереження флористичного комплексу низинного сфагнового болота з осоково-злаковим угрупуванням.

6. Ландшафтний заказник місцевого значення «Заміри» розташований в Потіївському лісництві. Площа 234,0 га. Створений з метою охорони та збереження лісового евмезотрофного озера, рідкісних угруповань, занесених до Зеленої книги України, - дубових лісів ліщиново – трясучковидноосокових; популяцій видів, занесених до Червоної книги України, - коручки морозниковидної, любки дволистої, гніздівки звичайної, пухирника малого.

7. Ландшафтний заказник місцевого значення «Раївка» розташований в Білківському лісництві. Площа 206,5 га. Створений з метою охорони та збереження середньовікових чистих вільхових і складних дубово – ясеново – вільхових лісів; коручки морозниковидної – виду, занесеного до Червоної книги України.

8. Ландшафтний заказник місцевого значення «Гамарня» розташований в Слобідському лісництві. Площа 294,7 га. Лісовий масив із хвойних і твердолистяних насаджень різного віку, поблизу якого знаходиться садиба відомого етнографа М.Міклухо-Маклая, розміщений Малинський лісотехнічний коледж.

9. Ландшафтний заказник місцевого значення «Калинка» розташований в Любовицькому лісництві. Площа 55,0 га. Мезотрофне озеро,  оточене неширокою трясовиною – мезотрофним болотом з наявністю рідкісних ценозів занесених до Червоної книги України – любки дволистої, пухирника проміжного

10. Ландшафтний заказник місцевого значення «Здрівля» розташований в Малинському лісництві. Площа 67,9 га. Територія заказника охоплює плакорну частину р. Ірша, зайняту дубовими та сосновими лісами, й заплавну, заболочену частину вздовж р. Здрівля, зарослу чорновільховими лісами і відкритими високотравними болотами. Найбільшу цінність мають ценози перестійних сосново-дубових лісів 

11. Лісовий заказник місцевого значення «Острів» розташований  в Малинському лісництві. Площа 189,5 га. Чисті соснові, дубово-соснові і чорновільхові ліси, які розташовані на північному схилі долини р. Ірша (включає частину заплавної тераси і схилову частину другої борової тераси) з наявністю рідкісних в Україні та занесених до Зеленої книги України видів

12. Гідрологічний заказник місцевого значення «Галове» розташований  в Любовицькому лісництві. Площа 185,0 га. Низинні сфагнові болота, які є регуляторами ґрунтових вод та водного режиму прилеглих територій. Гніздується багато видів цінних птахів

 

13. Гідрологічний заказник місцевого значення «Клунище» розташований  в Слобідському лісництві. Площа 63,0 га. Низинні сфагнові болота, які є регуляторами ґрунтових вод та водного режиму прилеглих територій. Гніздується багато видів цінних птахів

 

14.  Гідрологічний заказник місцевого значення «Рихти» розташований  в Чоповицькому лісництві. Площа 85,0 га. Рідкісне лісове мезотрофне болото, розташоване в замкнутій безстічній улоговині і оточене середньовіковими та пристигаючими сосновими і частково березовими лісами у свіжих та вологих гігротоних суборів, типових для  району