Нормативно-правова база

Нормативно-правова база

1. Міжнародні акти:

Додатковий протокол до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією від 15 травня 2003 р. (Закон України «Про ратифікацію Додаткового протоколу до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією» від 18 жовтня 2006 р. № 253-V)

Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією від 27 січня 1999 р. (Закон України «Про ратифікацію Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією» від 18 жовтня 2006 р. № 252-V)

Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти корупції від 31 жовтня 2003 р. (Закон України «Про ратифікацію Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти корупції» від 18 жовтня 2006 р. № 251-V)

Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією від 04 листопада 1999 р. (Закон України «Про ратифікацію Цивільної конвенції про боротьбу з корупцією» від 16 березня 2005 р. № 2476-IV)

Угода про створення групи держав по боротьбі з корупцією (GRECO)

Статут Групи держав по боротьбі з корупцією (GRECO)

2. Кодекси України:

Кримінальний Кодекс України

Кодекс України про адміністративні правопорушення

Кодекс законів про працю України

3. Закони України:

«Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 р. № 1700-VIII

«Про засади антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки» від 14 жовтня 2014 р. № 1699-VIII

«Про Національне антикорупційне бюро України» від 14 жовтня 2014 р. № 1698-VIII

«Про очищення влади» від 16 вересня 2014 р. № 1682-VII

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної антикорупційної політики у зв’язку з виконанням Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України» від 13 травня 2014 р. № 1261-VII

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації державної антикорупційної політики» від 14 травня 2013 р. № 224-VII

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення національного законодавства у відповідність із стандартами Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією» від 18 квітня 2013 р. № 221-VII

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення» від 07 квітня 2011 року № 3207-VI

«Про державну службу» від 16 грудня 1993 р. № 3723-ХІІ

4. Укази Президента України:

«Про утворення Національного антикорупційного бюро України» від 16 квітня 2015 р. № 217

«Про Стратегію сталого розвитку «України 2020» від 12 січня 2015 р. № 5

«Про Національну раду з питань антикорупційної політики» від 14 жовтня 2014 р. № 808

«Про делегацію України для участі в роботі Групи держав Ради Європи проти корупції (GRECO)» від 04 жовтня 2014 р. № 753

«Про Порядок проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування» від 25 січня 2012 р. № 33

«Про Національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки» від 21 жовтня 2011 р. № 1001

«Про першочергові заходи з реалізації Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 05 жовтня 2011 р. № 964

5. Постанови КМУ:

«Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про запобігання корупції» від 14 травня 2015 р. № 301

«Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015–2017 роки» від 29 квітня 2015 р. № 265

«Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» від 25 березня 2015 р. № 171

«Деякі питання відбору кандидатів на посади членів Національного агентства з питань запобігання корупції» від 23 березня 2015 р. № 170

«Про затвердження Порядку організації та проведення конкурсу з формування Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції» від 25 березня 2015 р. № 140

«Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади» від 16 жовтня 2014 р. № 563

«Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо діяльності Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики» від 17 липня 2014 р. № 295

«Про затвердження Положення про Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики» від 04 грудня 2013 р. № 949

«Питання запобігання та виявлення корупції» від 04 вересня 2013 р. № 706

«Про затвердження Порядку зберігання документів і використання відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, та відомостей щодо відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента» від 11 січня 2012 р. № 16

«Про виготовлення бланків декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру» від 08 лютого 2012 р. № 64

«Про затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям» від 16 листопада 2011 р. № 1195

«Питання запобігання та виявлення корупції в органах виконавчої влади» від 08 грудня 2009 р. № 1422

«Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів» від 29 листопада 2006 р. № 1673

«Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування» від 13 червня 2000 р. № 950

«Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» від 03 квітня 1993 р. № 245

6. Розпорядження КМУ:

«Про затвердження плану проведення перевірок відповідно до Закону України «Про очищення влади» від 16 жовтня 2014 р. № 1025-р

«Про затвердження плану першочергових заходів з подолання корупції» від 2 липня 2014 р. № 647-р

«Про підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування» від 6 липня 2011 р. № 642-р

7. Накази:

Міністерства юстиції України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 30 вересня 2013 р. № 2055/5/1153 «Про національну систему оцінки рівня корупції»

Міністерства юстиції України, Національного агентства України з питань державної служби від 29. листопада 2012 р. № 1764/5/228 «Про затвердження Порядку звірки переліку осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які звільнені з посад у зв'язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення, з відомостями, що містяться в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні правопорушення», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 грудня 2012 р. за № 2026/22338

Державної судової адміністрації України, Міністерства юстиції України від 26 січня 2012 р. № 12/152/5 «Про затвердження Порядку надсилання електронних копій судових рішень щодо осіб, які вчинили корупційні правопорушення»

Міністерства юстиції України від 11 січня 2012 р. № 39/5 "Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення»

Головного управління державної служби України від 04 серпня 2010 р. № 214 «Про затвердження Загальних правил поведінки державного службовця», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 листопада 2010 р. за № 1089/18384

Міністерства юстиції України від 23 червня 2010 р. № 1380/5 «Про затвердження Методології проведення антикорупційної експертизи»

Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 28 червня 1993 р. № 43 «Про затвердження Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 червня 1993 р. за № 76